• Informacje dla kandydatów

    • Rekrutacja w ramach II naboru - informacja

     Drodzy Kandydaci!
     Informujemy, że w ramach II naboru do klas pierwszych naszego Liceum, dysponujemy jeszcze ostatnimi, wolnymi miejscami:

     • do klasy mundurowej - 6 miejsc
     • do klasy sportowej - 2 miejsca
     • do klasy medycznej 3 miejsca
     • do klasy pedagogicznej - 3 miejsca
       

     WAŻNE: Podania można składać bezpośrednio w sekretariacie naszej szkoły!

      

     Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

     Drodzy Kandydaci!

     Zapraszamy do zapoznania się z listami kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów na rok szkolny 2022/2023.
     Listy wywieszone są w budynku szkoły i jest to jedyne wiarygodne źródło informacji (gdyż np. system naboru elektronicznego Vulcan błędnie przekierowuje niektórych kandydatów do szkół kolejnego wyboru).

      

     W roku szkolnym 2022/2023 przyjmujemy absolwentów szkół podstawowych do klas czteroletnich,
     o następujących rozszerzeniach:

     KLASA MUNDUROWA - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (certyfikat MON)

     Ważna informacja: W związku z ogromnym zainteresowaniem, otwieramy trzy klasy mundurowe, w tym w dwie klasy Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW).

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
     Przedmioty uzupełniające: przygotowanie wojskowe wiedza o służbach mundurowych, etyka służb mundurowych
     Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane: geografia, wos

     Test sprawnościowy, jako zaliczenie - dla kandydatów do klas służb mundurowych OPW, odbędzie się 7 czerwca br., o godzinie 16:30 (pierszwszy termin) oraz 20 czerwca br., o godzinie 15:30 (drugi termin)  w budynku LO.
     Wymagany jest strój sportowy

     KLASA MEDYCZNA (biologiczno - chemiczna)

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
     Przedmioty uzupełniające: edukacja o zdrowiu
     Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty: biologia, chemia

     KLASA PEDAGOGICZNA

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski
     Przedmioty uzupełniające: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna
     Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka oraz język angielski i biologia

     KLASA SPORTOWA (o profilu piłka nożna)

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, biologia, język angielski
     Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka oraz biologia i wychowanie fizyczne
     Dodatkowe kryteria przyjęcia:
     - pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zgodnych z warunkami PZPN,
     - orzeczenie lekarza POZ,

     Test sprawnościowy, jako zaliczenie - dla kandydatów do klasy sportowej, odbędzie się 13 czerwca br., o godzinie 18:30 w Balinie, na boisku sportowym. Wymagany jest strój sportowy

     Dzięki bardzo dobremu zapleczu dydaktycznemu i bazie sportowej, nauka w naszej szkole,
     w roku szkolnym 2022/2023,
     będzie odbywała się w systemie jednozmianowym

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
   • lo.trzebinia@gmail.com
   • lo.trzebinia@gmail.com
   • (+ 48) 32 612 22 01
   • Trzebinia, ul. Szkolna 3 32-540 Trzebinia Poland
   • Stowarzyszenie Proobronno - Oświatowe "KADET" ul. Szkolna 3 32-540 Trzebinia tel. 32 612 22 01 KRS: 0000559719 NIP: 6282264108 Regon: 361596639
 • Galeria zdjęć

   brak danych