• Rekrutacja na rok szkolny 2022/23
     do klasy pedagogicznej


     W klasach pedagogicznych realizowane są innowacyjne programy nauczania „Zagadnienia penitencjarne” w zakresie przedmiotu „Pedagogika resocjalizacyjna”
     oraz
     „Pedagogika wczesnoszkolna”.
     Zajęcia prowadzone są przez specjalistów posiadających bardzo bogate doświadczenie w przedmiotowych dziedzinach: pedagogika resocjalizacyjna - wieloletni funkcjonariusz Służby Więziennej, pedagogika wczesnoszkolna – wieloletni praktyk w pracy z dziećmi.
     Zajęcia prowadzone są w części teoretycznej (w szkole) i części praktycznej – na terenie współpracujących jednostek, tj.: Zakładu Karnego w Trzebini oraz Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Trzebini i Niepublicznego Przedszkola „Błękitna Laguna w Trzebini”.
     Dodatkowo, w ramach programu nauczania, uczniowie ćwiczą podstawy języka migowego.
     Co ZYSKASZ w klasie pedagogicznej?

     • poznasz istotę pedagogiki, uwarunkowania psychologiczne, metody, formy, narzędzia pracy nauczyciela – wychowawcy,
     • poznasz historyczne postacie zajmujące się pedagogiką
     • uczestniczyć będziesz w kreowaniu własnych zajęć, pomocy dydaktycznych,
     • poznasz zabawy ruchowe, ćwiczenia umuzykalniające, metody aktywizujące,
     • spotkasz się z przedstawicielami Służby Więziennej, poznasz specyfikę pracy funkcjonariuszy oraz zasady funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych
     • połączysz naukę z praktyką.

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski
     Przedmioty uzupełniające: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna
     Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka oraz język angielski i biologia
     Zajęcia rozwijające zainteresowania: skoki spadochronowe, strzelectwo, kalistenika, ASG, SKS, kurs płetwonurka, kurs ratownika WOPR, samoobrona, basen, zajęcia językowe, zajęcia dziennikarskie.
     COŚ WIĘCEJ?
     Klasy pedagogiczne funkcjonują w trzebińskim liceum od lat 90. W szkole wykształciło się wielu pedagogów, którzy w dalszym toku kształcenia wybrali kierunki takie jak: resocjalizacja, pedagogika szkolna, wczesnoszkolna, specjalna, psychologia, animacja kultury.
     Prowadzimy je jako JEDYNA SZKOŁA W POWIECIE i jedna z nielicznych w POLSCE.
     Klasy pedagogiczne wyposażają w wiedzę i umiejętności ułatwiające poruszanie się w tematyce funkcjonowania Policji i Służby Więziennej oraz specyfiki pracy pedagogów, nauczycieli, wychowawców, czy terapeutów. Zajęcia kształtują charakter, uczą empatii, umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności.

     Klasy pedagogiczne naszego Liceum funkcjonują na podstawie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY zawartych z:
     - Przedszkolem Samorządowym Nr 1 w Trzebini
     - Niepublicznym Przedszkolem „Błękitna Laguna” w Trzebini
     - Zakładem Karnym w Trzebini

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
   • lo.trzebinia@gmail.com
   • lo.trzebinia@gmail.com
   • (+ 48) 32 612 22 01
   • Trzebinia, ul. Szkolna 3 32-540 Trzebinia Poland
   • Stowarzyszenie Proobronno - Oświatowe "KADET" ul. Szkolna 3 32-540 Trzebinia tel. 32 612 22 01 KRS: 0000559719 NIP: 6282264108 Regon: 361596639
 • Galeria zdjęć

   brak danych